Regulamentul de Organizare si Functionare a Poligoanelor de Tragere MAG Tehnica

Art. 1
 1. SC MAG TEHNICA MS SRL; CUI 36011760;   J 35/13141/2016; adresa GIROC CL. TIMISORII NR 6 H4;
 2. Poligonul este destinat pentru antrenament şi agrement, conform art. 85 alin. 1 lit. c  din Legea 295 / 2004  si HG 130.
 3. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare, stabileşte condiţiile de acces în poligonul de tragere, regulile de manipulare a armamentului  în incinta poligonului de tragere, atât pe timpul executării tragerilor, cât şi în procesul de pregătire a tragerilor, precum şi măsurile de siguranţă în incinta poligonului de tragere.
 4. Regulile şi măsurile de siguranţă în poligon reprezintă ansamblul de norme şi activităţi stabilite în vederea asigurării cadrului organizatoric, pentru desfăşurarea în ordine a tragerilor, în condiţii de securitate a trăgătorilor, a personalului poligonului, precum şi pentru prevenirea producerii de victime, pagube, accidente şi evenimente grave.
 5. Regulile şi măsurile de siguranţă se respectă de către toate persoanele care se află în poligonul de tragere, pe timpul desfăşurării şedinţelor(sesiunilor, exrciţiilor) de tragere cu armamentul, precum şi pe timpul pregătirii pentru tragere.
 6. Nerespectarea regulilor şi a măsurilor de siguranţă cuprinse în prezentul regulament de funcţionare, atrage  eliminarea din incinta poligonului de tragere MAG TEHNICA 2, şi totodată din zona complexului VOG /TOTALCO.
 7. În cazul unor abateri grave de la reguli şi măsuri de siguranţă, acestea se vor consemna în registrul special al poligonului , precum şi măsurile  luate de către administratorul poligonului, precum şi comunicarea abaterilor către seviciul de specialitate al poliţiei.
Art. 2
 1. Categoriile de arme permise în poligonul de tragere .
  • B7 – Armele de foc scurte, semiautomate sau ,cu repetiţie (pistoale sau revolvere),cu percuţie centrală, precum şi muniţia corespunzătoare.
  • B8 – Armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare şi camere conţin mai  mult de 3 cartuşe, precum şi muniţa corespunzătoare.
  • B9 – Armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare şi camere ale cartuşului nu pot ţine mai mult de 3 ,cartuşe, la care mecanismul  încărcătorului este mobil sau pentru  care nu există garanţia că nu pot fi  transformate cu ajutorul unui utilaj  obişnuit într-o altă armă ale cărei încărcător şi cameră a cartuşului pot ţine mai mult de 3 c artuşe, precum şi muniţia corespunzătoare.
  • B10 – Armele de foc lungi cu repetiţie şi  semiautomate cu ţeava lisă, care nu  depăşeşte 60 cm, precum şi muniţia  corespunzătoare.
  • B11 – Armele de foc lungi semiautomate care au aparenţa unei arme de foc automate, precum şi muniţia corespunzătoare .
  • B12 – Armele de foc scurte, cu o singură  lovitură, cu percuţie centrală, precum  şi muniţia corespunzătoare .
  • B13  Armele de foc scurte, cu o singură  lovitură, cu percuţie pe ramă, cu o  lungime totală sub 28 cm, precum şi  muniţia corespunzătoare
  • B14 Armele de foc scurte semiautomate sau   cu repetiţie, cu percuţie pe ramă, │precum şi muniţia corespunzătoare
  • B15 – Armele de foc lungi, cu o singură  lovitură, cu percuţie pe ramă, precum  şi muniţia corespunzătoare
  • B16 – Armele de foc lungi cu repetiţie,  altele decât cele menţionate la  pct. 10, precum şi muniţia  corespunzătoare
  • B17 – Armele de foc lungi cu ţeava ghintuită cu o singură lovitură, cu percuţie centrală, precum şi muniţia  corespunzătoare.
  • B18 Armele de foc lungi semiautomate,  altele decât cele menţionate la  pct. 8-11, precum şi muniţia  corespunzătoare.
  • B19 – Armele de foc scurte, cu o singură  lovitură, cu percuţie pe ramă, de o lungime totală mai mare sau egală cu   28cm, precum şi muniţia corespunzătoare.
  • B20 – Armele de foc lungi cu ţeava lisă, cu o singură lovitură, precum şi muniţia corespunzătoare .
  • C21 – Armele scurte (pistol sau revolver)  confecţionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc, precum şi muniţia corespunzătoare
  • C22 – Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea  proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a  gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s
  • C23 – Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea  proiectilului metalic folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un   recipient şi care nu dezvoltă o viteză  a proiectilului mai mare de 220 m/s.
  • C24 – Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare precum şi muniţia corespunzătoare
Art. 3
 1. Accesul în incinta Poligonului MAG Tehnica , se va face după informarea administratorului sau a instructorului de tragere..
 2. Accesul în poligonul de tragere se face doar în prezenţa unui instructor de tragere, care va purta un ecuson de culoare albastră, care va conţine numele  , fotografia instructorului şi seria atestatului de instructor în poligonul de tragere .
 3. Au acces in poligon urmatoarele actegorii de persoane.
  • Personalul propriu al poligonului.
  • Cursanţii, diverselor cursuri ,care se deruleaza in incinta poligonului de tragere.
  • Persoane planificate la executarea, diverselor sesiuni de tragere.
  • Persoane care au urmat cursurile de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor.
  • Sportivi legitimaţi la un club de tir
  • Spectatori .
 4. Instructorul de tragere sau administratorul poligonului , va solicita la intrarea în poligonul de tragere , un document de identitate a fiecărei personae, care va fi instruită conform legii.
 5. Instructorul de tragere sau administratorul poligonului are obligatia să interzica, accesul unei persoane sau a unui grup de persoane în incinta poligonului dacă acestea nu îndeplinesc condiţiile legale de acces in poligoane de tragere.
 6. Nu sunt acceptate în incinta poligonului persoanele care se află sub influenţa băuturilor alcoolice , a substanţelor halucinogene , a drogurilor,   sau care au un comportament deviant.
 7. În incinta poligonului de tragere , nu este permis consumul de băuturi alcoolice sau a substanţelor enumerate mai sus. Încălcările de mai sus vor fi comunicate în funcţie de gravitate serviciului de specialitate al politiei.
 8. Persoanele care au asupra lor  arme  personale şi muniţii deţinute legal, au obligaţia să înştiinţeze,  imediat,  la intrarea în poligon , personalul poligonului despre aceasta  , şi totodată să facă dovada deţinerii acestora legal.
 9. Nu vor fi acceptate în incinta poligonului , persoane care nu pot face dovada deţinerii legale a armelor de foc , atât letale cât şi neletale, acest fapt fiind comunicat poliţiei.
 10. Instructorul de poligon sau administratorul , vor inspecta armamentul , muniţiile şi documentele , persoanelor care au arme şi muniţii personale, având dreptul să refuze efectuarea tragerilor cu acestea , în cazul în care după o inspecţie vizuală , acestea nu corespund din punct de vedere tehnic . ( arme neântreţinute, cu defecte vizibile, fisuri vizibile etc.   iar în cazul muniţiilor, acestea să nu fie ruginite , murdare, deformate etc.)
 11. Trăgătorii cu arme personale pot trage şi cu muniţii achiziţionate în poligon, dar nu pot trage cu muniţii personale, cu armele poligonului.
Art. 4

Interdicţiile generale pe timpul cât trăgătorii se găsesc în poligon sunt următoarele:    

 1. distribuirea muniţiei şi încărcarea armamentului cu muniţie fără comanda şi supravegherea instructorului de poligon, în alte locuri decât cele stabilite prin prezentul regulament,respectiv spaţiul de lucru şi aliniamentul de tragere. ;
 2. îndreptarea armei asupra oamenilor, lateral şi spre spatele poligonului, indiferent dacă aceasta este sau nu încărcată;
 3. lăsarea, părăsirea, armamentului pe aliniamentul de tragere sau în alte locuri din poligon, fără comanda sau supravegherea instructorului tragere;
 4. apropierea, fără comanda instructorului de tragere/poligon, de armamentul lăsat pe aliniamentul de tragere;
 5. dispunerea muniţiei în alte locuri decât cele stabilite, spaţiul de lucru, precum şi lăsarea muniţiei fără pază şi supraveghere;
 6. dezasigurarea armamentului fără comandă sau în alte situaţii decât cele impuse de îndeplinirea condiţiilor exerciţiilor de tragere;
 7. accesul altor persoane pe aliniamentul de tragere, în apropierea trăgătorilor, pe timpul executării tragerii.
 8. intrarea sub orice formă , în câmpul de tragere, fără confirmarea expresă a instructorului de poligon.
 9. fotografierea sau filmarea in incinta poligonului este permisă doar cu aprobarea expresă a instructorului de tragere.
 10. desfăşurarea altor activităţi , pe timpul executării tragerilor , fumat, manipulat/vorbit telefon mobil, fotografiat , filmat, consumat alimente sau băuturi etc.
Art. 5
 1. Pe toată durata în care se desfăşoară trageri în poligon, este obligatoriu ca toate persoanele aflate în incintă, să poarte echipamentul  de protecţie, care constă în ochelari ,căsti de protecţie sau dopuri speciale de protecţie, a căilor auditive.
 2. Echipamentul de protecţie poate fi şi cel personal, cu condiţia ca acesta să îndeplinească caracteristicile de protecţie şi totodată purtarea acestuia să fie aprobată de către instrucorul de tragere-poligon.
Art. 6
 1. Fiecărui trăgător, în funcţie de exerciţiul de tragere,  pe care îl execută, i se va repartiza un culoar de tragere sau mai multe, repartizarea va fi făcută doar de către instructorul de tragere poligon.
 2. Alimentarea încărcătoarelor se va face doar în spaţiul de lucru ,fiind anunţat expres , instructorul de tragere.
 3. La începerea executării exerciţiului de tragere, trăgătorul va informa instructorul de tragere, ce cantitate de muniţie are în încărcător,sau după caz  în încărcătoare, felul tirului şi câte reâncărcări va executa, precum şi felul acestora, distanţa de tragere.
 4. După executarea exerciţiului , trăgătorul va anunţa instructorul de tragere despre aceasta , fiind necesară expres verificarea încărcătoarelor şi a canalului ţevii , atât de către trăgător, cât şi de către instructorul de tragere.
 5. Părăsirea aliniamentului de tragere se va face doar după ce tragătorul va executa operaţiunile de siguranţă şi va primii acceptul instructorului de tragere.
 6. Orice incident apărut în procesul executării tragerilor, se va remedia doar în prezenţa instructorului de tragere, acesta fiind anunţat  obligatoriu ,despre natura incidentului.
 7. Pe timpul cât trăgătorii care se află în poligon cu armele personale şi nu execută trageri , aceştia vor purta armele în tocuri, holstere, fără a avea încărcătoarele ataşate la arme.
 8. În cazul în care se execută exerciţii de tragere pe direcţia instalaţiei de tragere tip rotativ , exerciţiul va fi considerat încheiat doar dupa oprirea instalaţiei.
Anexa 1

Zonele  poligonului.

Intrare =  zona prin care se face accesul în incinta poligonului de tragere,
Spaţiu aşteptare vizionare = zona delimitata de usa de intrare  în poligon, si usa de intrare in spatiul de lucru, cuprinde spaţiul de studiu , vizionare, aşteptare.
Zona de lucru = spaţiul delimitat de usa de acces şi aliniamentul de tragere , în acestă zonă se pot efectua operaţiuni de verificare , alimentare, coordonare , descărcare a armamentului ,cu care se trage .Toate operaţiunile de verificare a armamentului , se vor executa doar pe axul poligonului .
Aliniament de tragere = spaţiul de delimitat de pultul de tragere.
Câmpul de tragere = spaţiul dintre aliniamentul de tragere şi capătul poligonului (zona ţintelor).